Införande av dödshjälp vore att gå i skandalläkaren Macchiarinis fotspår

14 augusti 2018
Dagens Nyheter

Som läkare anser jag att dödshjälp aldrig kan införas inom vården då den inte någonsin kommer att uppfylla de vetenskapliga krav som gäller för medicinsk behandling. Dessa krav måste också gälla om vi läkare förkortar våra patienters liv.

Länk till ursprungsartikeln