Ingen vill tvingas vara samvetslös

02 februari 2018
Dagen

Föreställ dig att inte tillåtas följa ditt samvete när det gäller frågor som rör liv och död.

Länk till ursprungsartikeln