Inkonsekvent barnpolitik

08 februari 2018
Enköpings-Posten

Ledare Socialminister Annika Strandhäll (S) meddelar att regeringen vill tillåta barnlösa att bli föräldrar genom assisterad befruktning där varken ägg eller spermie kommer från de tilltänkta föräldrarna (SR 7/1). Det är välkommet men motsägelsefullt, då biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) nyligen lämnade besked om att regeringen inte vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap (SR 1/2).

Länk till ursprungsartikeln