Irland röstar om abort: "En svår och komplex fråga"

24 maj 2018
Sveriges Radio

På fredag folkomröstar irländarna om att ändra grundlagen och ta ett första steg mot att upphäva förbudet mot abort. I dag har Irland en av världens strängaste abortlagstiftningar och det måste vara fara för kvinnans liv för att det ska vara tillåtet. Hör Helena D'Arcy, ordförande i den katolska organisationen Respekt, som är emot abort och Katarina Bergehed från Amnesty som hoppas att Irland ska tillåta aborter.

Länk till ursprungsartikeln