Irland ska rösta om abort

30 januari 2018
Sveriges Radio

I slutet av maj kommer Irland att hålla en folkomröstning om abortfrågan. Irland har i dag en abortlag som förbjuder abort under nästan alla omständigheter. Men nu kan alltså de hårda lagarna mjukas upp.

Länk till ursprungsartikeln