Irlands abortlagar handlar också om oss

23 maj 2018
Dagens Arena

I veckan hålls en folkomröstning i Irland om att lätta något på landets skarpa abortlagstiftning. Det är en seger att folkomröstningen ens kommer till stånd, men abortstriden är långt ifrån vunnen. Utvecklingen i Europa avgör den fria abortens framtid – även i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln