JO ser över rättsläget för sen abort

11 juni 2018
Läkartidningen

Rättsläget verkar oklart när det gäller sena aborter, anser JO, som därför begär att Socialstyrelsen och inspektionen för vård och omsorg, IVO, yttrar sig i frågan.

Länk till ursprungsartikeln