Jobbet som barnmorska är ingen härlig lyckovärld

17 januari 2018
Expressen

Det är inte en demokratifråga att som anställd kunna slippa vissa av de arbetsuppgifter som ingår i yrkesbeskrivningen. Abortvägrande barnmorskor saknar empati och har inget i svensk förlossningsvård att göra, skriver Malin Lernfelt.

Länk till ursprungsartikeln