”Kakabavehs motion baserad på fördomar”

21 november 2018
Svenska Dagbladet

Vi uppmanar de svenska lagstiftarna att införa reglerat altruistiskt värdmödraskap baserat på tillgänglig forskning och erfarenhet från andra europeiska länder. Det skriver Hanna Skanne och Adam Wojciechowski, Föreningen för surrogatmödraskap, i en replik till Amineh Kakabaveh (V).

Länk till ursprungsartikeln