Kanadensiska biskopar fokuserar palliativ vård

13 augusti 2018
Signum

I ljuset av utvecklingen i Kanada, efterfrågar nu Kanadas biskopar en tydlig distinktion mellan palliativ vård och hjälp att dö. Den palliativa vården måste fortsätta vara en distinkt vårdform som upprätthåller personens värdighet i livets slutskede och beaktar såväl fysiska som andliga behov.

Länk till ursprungsartikeln