Klara besked om sena aborter

01 juni 2018
Vårdfokus

Drygt ett år efter det uppmärksammade fallet då en barnläkare berättade på nyheterna om hur hon försökt återuppliva ett foster som fötts med svaga livstecken i graviditetsvecka 22 efter en abort finns nu riktlinjer för att en liknade situation inte ska uppstå igen.

Länk till ursprungsartikeln