Klart: Sent aborterade foster ska inte återupplivas

03 september 2018
SVT

Inga försök till livsuppehållande åtgärder på sent aborterade foster ska göras. Det har föreningarna för barnmorskor, neonatalläkare, gynekologer och förlossningsläkare nu enats om i ett så kallat konsensusdokument som förtydligar hur kvinnor och foster ska omhändertas vid sena aborter.

Länk till ursprungsartikeln