Klartext från olika håll

29 oktober 2018
Signum

I en artikel på DN Debatt för några veckor sedan kommenterade Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi påvens senaste uttalande om abort utifrån sina yrkesmässiga och filosofiska ståndpunkter vilket i korthet redovisats på denna hemsida. Under decennier har ämnet varit så laddat att erfarna debattörer annars ofta abdikerat. Den retorik som använts av båda lägren vill nog ingen bli förknippad med. Men alla vet. Alla ser. Alla tänker. Men ingen vill utsättas för de ibland hotfulla väderkvarnarna. Ett av problemen är nog att de attitydförändringar som kanske kan skönjas troligen aldrig kommer att tränga ner till skolgårdarna. Det kan handla om långsiktighet.

Länk till ursprungsartikeln