Kritiserat förslag om abort i Queensland, Australien

15 augusti 2018
Katolst magasin

I Queensland, Australien, har politikerna lagt fram ett förslag som tillåter abort fram till graviditetsvecka 22 och hela graviditeten ut, om två läkare oberoende av varandra ger sitt tillstånd.

Länk till ursprungsartikeln