"Kvinnors rätt till information om abort inskränks"

15 december 2018
Sveriges Radio

I Tyskland pågår en politisk strid om reklam kontra information om abort. En kompromiss som slöts mellan koalitionspartierna i veckan skulle överbrygga motsättningarna om en kontroversiell lag från 30-talet. Men istället har konflikten fått nytt bränsle och för läkare råder fortsatt osäkerhet.

Länk till ursprungsartikeln