Lagrådet avstyrker lagförslag om könskorrigering - hård kritik mot regeringens grundlagsbrott

06 november 2018
Dagens Juridik

Ännu en gång slår Lagrådet ner på att grundlagens beredningskrav inte är uppfyllt när det gäller regeringens hantering av lagförslag. Det kan dessutom "starkt ifrågasättas" om lagförslagets intresseavvägningar är förenliga med Europa-konventionen. Lagrådet avstyrker därför lagförslaget om kirurgiska ingrepp och ändring av kön i folkbokföringen.

Länk till ursprungsartikeln