Låt mig bestämma över min egen död

14 mars 2018
Expressen

Vården i livets slutskede bör anpassas efter individens behov och vilja. Om man inte vill ha livsuppehållande behandling ska det respekteras, skriver Christopher Frantz, sjökapten och aktiv i partiet Medborgerlig samling. 

Länk till ursprungsartikeln