Låt polska kvinnor göra abort i Sverige

23 mars 2018
Aftonbladet

DEBATT. När kvinnorna på andra sidan Östersjön riskerar att mista sina grundläggande rättigheter kan vi inte passivt stå och se på. Miljöpartiet vill därför erbjuda subventionerade aborter för utländska kvinnor i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln