Leverbytesprogram – framtid för Sverige?

09 augusti 2018
Läkartidningen

Ett njurbytesprogram [1, 2] bygger på att ett inkompatibelt donator–mottagarpar byter donerad njure med ett annat par som också är inkompatibla. Möjliga njurbyten identifieras med hjälp av en avancerad algoritm. Den första algoritmen utvecklades i USA i början av 2000-talet [3].

Länk till ursprungsartikeln