Livmodertransplantation med levande donator – etiskt dilemma?

05 december 2018
Läkartidningen

I litteraturen kring livmodertransplantation antas ofta att transplantation med levande donator skulle vara mindre etiskt problematiskt än altruistiskt surrogatmoderskap. Vi manar till försiktighet med sådana antaganden.

Länk till ursprungsartikeln