Människovärdet är okränkbart (1)

30 augusti 2018
Hemmets Vän

I debatten har återigen nyligen frågan om krav på aktiv dödshjälp uppmärksammats. Vi kristdemokrater har en mycket tydlig hållning i frågan. Vi står upp för dagens lagstiftning – aktiv dödshjälp ska inte vara tillåtet. Svensk sjukvård ska vara i patientens och livets tjänst.

Länk till ursprungsartikeln