Moder och livmoder hör ihop

09 augusti 2018
Nya Wermlands-Tidningen

Signerat: Men surrogatmödraskap utmanar idén om vad det innebär att vara förälder och leder till en teknifierad människosyn, skriver Jonatan Lönnqvist.

tmoder som ändrar sig och vill behålla barnet? Ska de tilltänkta föräldrarna ha rätt att kräva en abort, om barnet visar sig ha ett handikapp? Moderaterna vill i Sverige möjliggöra altruistiskt
Länk till ursprungsartikeln