Motigt för eutanasin - tummen ner för medborgarinitiativ

06 april 2018
Svenska Yle

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott vill förkasta medborgarinitiativet för en legalisering av eutanasi. Utskottet anser ändå att döende människors rätt till god vård och självbestämmande måste tryggas bättre än vad som nu sker. 

Länk till ursprungsartikeln