”När barn inte får assistans aborteras fler foster med funktionsnedsättningar”

26 september 2018
Assistanskoll

Margareta Persson är för fri abort. Men hon anser att det inte är samma sak att abortera ett foster för att det har en funktionsnedsättning som att abortera för att man inte vill ha ett barn vid en viss tidpunkt.
– Det handlar om människosyn, att vissa barn vill vi ha och andra vill vi inte ha.

Länk till ursprungsartikeln