Nationellt donationsfrämjande centrum inrättas på Socialstyrelsen

22 januari 2018
Socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt donationsfrämjande centrum. Nu startar myndigheten arbetet med att forma centrumet och stärka arbetet med frågor som rör donation och transplantation.

Länk till ursprungsartikeln