Nätläkarna – ett hot mot läkaretiken

19 januari 2018
Läkartidningen

Under senare år har allvarliga läkaretiska övertramp skett inom svensk sjukvård. Ett aktuellt exempel är de nätläkarverksamheter som uteslutande bedriver digital vård och som växer lavinartat.

Länk till ursprungsartikeln