Neonatalvård får inte hämmas

18 januari 2018
Dagen.se

Den etiska debatten kring vård av för tidigt födda får inte färgas av en rädsla för att medicinska framsteg skulle kräva en ändrad praxis i abortfrågor, skriver Anna-Karin Klomp.

Länk till ursprungsartikeln