Norsk läkare vann mål om samvetsfrihet

23 oktober 2018
Världen idag

Högsta domstolen i Norge slår fast att Sauherads kommun måste betala ut ersättning till en kristen läkare som miste jobbet för att hon, med hänvisning till sitt samvete, vägrat att sätta in spiral på kvinnor. Lagmansretten hade redan gett läkaren rätt, men inte ansett att kommunen var ersättningsskyldig.

Länk till ursprungsartikeln