Oenighet kring åtgärder vid sena aborter

20 augusti 2018
Världen idag

Ska det spela någon roll eller inte för vården om ett sent aborterat foster uppvisar livstecken? Om det handlade ett samtal i Almedalen som arrangerades av Statens medicinsk-etiska råd, Smer.

Länk till ursprungsartikeln