Ogrundade beskyllningar mot dödshjälp enligt Oregon-modellen

24 mars 2018
Dagens Samhälle

Den frivilliga dödshjälp som patienter i amerikanska Oregon har möjlighet att få i livets slutskede följs noga upp, och läkarna får stå till svars om några brister upptäcks. Så åter igen: frivillig dödshjälp måste vara en medborgarfråga och inte en läkarfråga, skriver teologer, musiker, politiker, författare med flera i en slutreplik.

Länk till ursprungsartikeln