Om läkekonst kring livets slut

29 mars 2018
Läkartidningen

Den här boken tar sin utgångspunkt i de sista drygt 200 årens medicinska framsteg. Den berör många behandlingsframsteg, från utvecklingen av morfin i början av 1800-talet, anestesins tillkomst 1846, till dagens molekylärbiologiska genetik.

Länk till ursprungsartikeln