Parolin ger perspektiv på Humanae vitae

22 oktober 2018
Signum

Den i söndags den 14 oktober helgonförklarade påven Paulus VI avvisade en första version av encyklikan Humanae vitae (från 1968) som enbart fokuserade läran och uppmanade till reservationslös lydnad, för att i stället arbeta fram ett dokument som omstöpte kyrkans syn på äktenskapet.

Länk till ursprungsartikeln