Partierna: ”Kvinnor är inga barnfabriker”

14 augusti 2018
Svenska Dagbladet

Surrogatbarnen blir allt fler. Det kunde SvD berätta nyligen. Vid årsskiftet ändras lagstiftningen för assisterad befruktning. Regeringen säger dock fortsatt nej till surrogatmoderskap i Sverige – men det finns öppningar för en ny syn. SvD har inför valet kartlagt vad riksdagens partier tycker i frågan.

Länk till ursprungsartikeln