Påven manar forskare till omfattande bioetiska hänsyn

25 juni 2018
Signum

Påven Franciskus har manat forskare inom biovetenskapen att respektera värdet i det mänskliga livet i alla dess faser. Bioetiken måste ta hänsyn till det mänskliga livet från konceptionen till döden i samma utsträckning som de sociala och ekologiska sammanhangen, sade påven till deltagarna i en bioetisk kongress i Vatikanen. Det räcker inte med enbart rättsligt eller tekniskt stöd för att skydda livet även i de svåraste omständigheter, betonade påven Franciskus. Därför erfordras det likaså ”adekvat stöd genom ansvarstagande mänsklig närhet”.

Länk till ursprungsartikeln