Rätt till värdig död

20 juli 2018
Skånska Dagbladet

Tidigare i år valde den brittiskfödde forskaren David Goodall att vid 104 års ålder resa till Schweiz för att ta sitt liv via så kallad assisterad dödshjälp. Nyligen gjorde en före detta svensk elitidrottare, Marianne Eldebrink, samma sak, när den svårartade sjukdomen ALS gjorde att hon bara såg ett utdraget lidande framför sig till hon bokstavligen skulle kvävas till döds. 

bli något åliggande för sjukvårdspersonal att mot sin övertygelse medverka till assisterat självmord. Givetvis måste dödshjälp också föregås av en noggrann utredning och ingående samtal med den som önskar genomgå assisterat självmord
Länk till ursprungsartikeln