Rätten till abort måste fortsatt försvaras

22 juni 2018
Dagens Samhälle

I Irland och Argentina har man nyligen tagit steg för att legalisera abort, men kvinnors rätt till sexuella och reproduktiva rättigheter är fortsatt hotad. Att aborträtten behöver försvaras såväl i Sverige som i övriga världen är lika bergsäkert som att påven har en lustig mössa, konstaterar Jona Elings.

Länk till ursprungsartikeln