Rätten till livet bör innefatta rätten till döden

07 april 2018
Göteborgs-Posten

Trots komplexiteten i frågan framstår det ur ett frihetsperspektiv som rimligt att man också i Sverige ska införa dödshjälp för den som är myndig; ty också den som är svårt sjuk måste få ha rätt att bestämma över sitt liv.  

Länk till ursprungsartikeln