Regeringen fördummar abortdebatten

16 juli 2018
Mariestads-Tidningen

Abortfrågan kommer alltid att vara känslig. Den är både djupt personlig samtidigt som den rör väldigt svåra överväganden. Därför vore det rimligt att tänka att den som ger sig in i den bemöter både den och sina meningsmotståndare med respekt. Så dock inte socialminister Annika Strandhäll (S).

Länk till ursprungsartikeln