”Risk att suicidala ges dödshjälp med Oregons modell”

22 februari 2018
Svenska Dagbladet

Oregonmodellen gör anspråk på att vara ett säkert legalt dödshjälpsinstitut. Men detta är vilseledande, och Statens medicinsk-etiska råd missar att det är uppenbart att självmordsbenägna patienter kan ges dödshjälp, skriver en rad experter.

Länk till ursprungsartikeln