Ska det finnas rätt till assisterat döende?

15 mars 2018
Kyrkans Tidning

Kyrkan kan inte argumentera religiöst i ett sekulariserat och demokratiskt samhälle, som är religionsneutralt. Men hon ska hävda sin syn på vad som är mänskligt.

Länk till ursprungsartikeln