Ska vi överleva till varje pris?

09 december 2018
Borås Tidning

Att prioritera rätt och våga avstå om en livsuppehållande behandling inte gagnar patienten är en avgörande fråga i framtiden. Vi bör lära oss att acceptera döden som en del av livet igen, skriver Peter Geiger, överläkare på Säs.

Länk till ursprungsartikeln