Smer behöver ett tydligare uppdrag

18 oktober 2018
Dagens medicin

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) klarar sitt uppdrag, men behöver en tydligare organisation och mindre att göra. Det är två av slutsatserna i en rapport om verksamheten.

Länk till ursprungsartikeln