Smer får inte bli verktyg för politiska agendor

23 februari 2018
Dagen

Som vi betonar i våra respektive artiklar (den 6 februari och 13 februari) tar Smer enligt sin rapport från i höstas inte ställning i dödshjälpsfrågan. Rapporten ger i mycket ett gott underlag för fortsatta samtal i en viktig etisk fråga. Men att Smer inte tar ställning förpliktigar, vilket innefattar bland annat hur enskilda ledamöter och sakkunniga bidrar till den fortsatta diskussionen.

Länk till ursprungsartikeln