Smer: Frågan om dödshjälp är inte svartvit

05 mars 2018
SvD

En av poängerna med vår rapport om dödshjälp är att den inte värderar argumenten etiskt, utan endast vilket faktamässigt stöd som finns för dem. Det skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd i en replik.

Länk till ursprungsartikeln