Smer ser över frågan om sena aborter

09 november 2018
Världen Idag

I måndags berättade Världen idag att Akademiska sjukhuset i Uppsala räddar hälften av alla barn som föds i vecka 22 och att det händer att de räddar barn redan i vecka 21. Statens medicinsketiska råd meddelar att de inte har för avsikt att rekommendera en sänkning av abortgränsen, men att de just nu ser över frågan.


Länk till ursprungsartikeln