Smer: Svenska kyrkan borde delta i debatten om dödshjälp

08 januari 2018
Kyrkans Tidning

Svenska kyrkan verkar inte ha någon officiell uppfattning om dödshjälp. Det säger Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, som efterlyser svenskkyrkliga värderingar i dödshjälpsdebatten.

Länk till ursprungsartikeln