Smer vill att SKL inrättar en nationell etikfunktion

05 september 2018
Läkartidningen

Statens medicinsk-etiska råd ber Sveriges Kommuner och landsting att se över möjligheterna att skapa en samlad nationell etikfunktion. Syftet är att hjälpa huvudmännen i arbetet kring etiska frågor.

Länk till ursprungsartikeln