”Som vanligt ska kvinnan ställa upp gratis”

04 oktober 2018
Dagens Nyheter

Debatten om surrogatmödraskap måste börja handla om etik. Varför pratar ingen om hur barnen kommer att må? Det enda vi vet är att de kommer att utsättas för tidig separation vilket enligt forskningen är traumatiserande, skriver läsaren Margareta Burman.

Länk till ursprungsartikeln