Splittrat Irland genomgår folkomröstning om abort i maj

30 januari 2018
svt.se

I slutet av maj kommer Irland att folkomrösta om att liberalisera abortlagstiftningen. Frågan har länge splittrat det en gång strängt katolska landet – där det i nuläget är förbjudet med abort under nästan alla omständigheter.

Länk till ursprungsartikeln