”Stå upp mot prostitution och surrogatmödraskap”

29 juni 2018
Svenska Dagbladet

För att verkligen stå upp för kvinnors rättigheter krävs att regeringen också inkluderar den ökande kommersialiseringen och handeln med kvinnors kroppar genom prostitution och surrogatmödraskap i arbetet kring kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, skriver företrädare för flera kvinnoorganisationer. 

Länk till ursprungsartikeln